Kan ik een sessie krijgen?

Waar vind ik een therapeut?

Alle therapeuten die bij VortexNederland zijn geregistreerd en op deze website een profiel-pagina hebben, zijn beschikbaar voor een behandeling VortexHealing. Kijk op de pagina met geregistreerde therapeuten, en neem via de aangewezen contactinformatie contact met één van hem op.

De therapeut kan ook informatie geven over de praktische en ethische aspecten waarmee in de desbetreffende praktijk gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan overwegingen als de toegankelijkheid van de praktijk voor minder valide cliënten, of mogelijkheden om op anderen dan de hulpvrager te werken met VortexHealing®.

Wat brengt een behandeling mij?

VortexHealing® Divine Healing Energy is helende energie, die zich kenmerkt door dat met Goddelijke energie gewerkt kan worden. Dit putten uit ‘Goddelijke Bron’ maakt dat bijzonder diep gewerkt kan worden op het breedst mogelijke scala aan fysieke en emotionele klachten.

De werkelijke kracht van VortexHealing® is dat bovendien op de oorzaken van klachten gewerkt wordt. Alle fysieke en emotionele klachten hebben hun wortels in het dieper gelegen onverwerkte emotioneel bewustzijn, het karmisch bewustzijn. Hieronder scharen we ook het genetisch bewustzijn. Karmische bewustzijn stamt uit alle eigen vorige levens en dit leven tot nu toe. Het genetisch bewustzijn is het bewustzijn van al je voorouders, dat via je DNA, RNA en de epigenetische laag van de genen in je systeem versleuteld is. Wat zich in het lijf of in het leven afspeelt is een spiegel voor het karmische bewustzijn, voor de patronen die zich uit de onverwerkte emoties ontwikkeld hebben. VortexHealing® kan dit helpen loslaten en oplossen.

De eigenlijke oorzaak van het vastslaan van emoties is het ego. Onder ego verstaan we het bewustzijn dat zich kunstmatig gescheiden houdt van het grote geheel. Het ego is de ‘ik’, ogenschijnlijk apart van anderen, apart van de rest van het leven, en zelfs apart van de dood. Omdat het ego geen wezenlijke grond van bestaan heeft, het is immers toch gewoon een manifestatie van het Leven, en het staat er niet los van, gebruikt het gebeurtenissen en emoties om zichzelf mee te voeden en bevestigen. Het ego is als een magneet voor emoties, en het is niet gemaakt om ze weer los te laten. Gaandeweg ontstaat hierdoor een valse identiteit, gebaseerd op de opgedane emotionele ervaringen. Behandelingen VortexHealing zijn gericht op het ontwaken uit deze valse identiteit.

VortexHealing® werkt zodoende behalve op het fysieke en emotionele vlak, ook op het oplossen van de diepere onderliggende emoties en attitudes, en op het loslaten van het ego dat de patronen en klachten in stand houdt. Dit loslaten van ego, de valse identiteit, is het spiritueel ontwaken. VortexHealing® is hiermee een ideale manier van werken voor optimale gezondheid en om spiritueel te ontwaken uit de nare droom van ego.

Zorgverzekeraars en afspraken

Wanneer dat is aangegeven in het overzicht van behandelend therapeuten worden sessies vergoed door aanvullende verzekeringen van zorgverzekeraars. Hier vind je het overzicht van vergoedende maatschappijen en de vergoede bedragen, voor therapeuten die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Voor andere beroepsverenigingen kunnen andere vergoedingen gelden. De lijst van de BATC is dus niet algemeen geldend. Natuurlijk kun je ook contact opnemen voor meer informatie.

® “VortexHealing” is a registered service mark of the R.Weinman VH Trust. All rights reserved. Used here with permission. For more information on VortexHealing, visit www.vortexhealing.org

® "VortexHealing" is a registered service mark of the R.Weinman VH Trust. All rights reserved. Used here with permission. For more information on VortexHealing, visit the website www.vortexhealing.org
Copyright © 2004 - 2024 - VortexHealing Nederland & België. Design: Van de Sand Design - Privacyverklaring
Ga naar de inhoud