Vortex Nederland

VortexHealing® Divine Energy Healing
is een healingwijze en een pad voor ontwaken.
Het transformeert de wortels van emotioneel bewustzijn,
heelt het fysiek lichaam,
en ontwaakt de vrijheid in het menselijk hart.

VortexNederland is het digitaal uithangbord voor therapeuten VortexHealing®

en dè plek waar Nederlandstalige studenten elkaar ontmoeten.

Onze doelstellingen zijn:

Alle belangrijke informatie verschaffen over de VortexHealing®-beoefenaars in jouw buurt, zoals beschikbaarheid, specialismen, prijzen en vergoedingen

De aangesloten therapeuten die VortexHealing® gebruiken een platform bieden om hun werk en hun praktijk te profileren.

Behalve vermeld worden op de site met jouw details, kun je met je cliënten ook gebruik maken van de digitale spreek- en werkkamer, en expertise op peil houden en aanvullen met elkaar.

VortexHealing®-studenten en -therapeuten te motiveren de instrumenten te gebruiken en met elkaar hierover te delen, o.a. door een platform op Facebook en nieuwsbrieven.

Volg een handmatig toegevoegde link

VortexNederland is hèt platform voor studenten & therapeuten VortexHealing® Divine Energy Healing in Nederland en België.

Hier vind je:

  • Geregistreerde therapeuten, waar je terecht kunt voor behandelingen en vragen daarover.
  • Geregistreerde studenten, waar je terecht kunt voor gezelligheid en expertise.

VortexHealing® Divine Energy Healing is een manier van werken met energie en bewustzijn, gericht op spiritueel ontwaken. Het werkt vanuit een verbinding met het Goddelijke. Onder ‘goddelijk’ verstaan we hier niet een religieus beeld, maar verwijzen we naar het Ongedeelde, het Ene dat voorafgaat aan alles en dat alles omvat. Het ‘Goddelijke’ verwijst naar de ware essentie, van je persoonlijkheid en voorbij het vergankelijke. Onder ‘spiritueel ontwaken’ verstaan we hier dan ook het leven vanuit eenheidsbesef, zonder idee of gevoel van ‘ik’, ‘jij’, ‘mijn’, jouw’, etcetera. Werken met VortexHealing®, in trainingen en in healingen, ondersteunt je proces van heelwording. Die heelwording is eigenlijk een meer en meer loslaten van je patronen, posities en pijnstukken. Het is het proces van ontwaken tot je ware essentie, dat Goddelijke. Je bent dat wat overblijft als je jezelf hebt losgelaten.

® “VortexHealing” is a registered service mark of the R.Weinman VH Trust. All rights reserved. Used here with permission. For more information on VortexHealing, visit www.vortexhealing.org

® "VortexHealing" is a registered service mark of the R.Weinman VH Trust. All rights reserved. Used here with permission. For more information on VortexHealing, visit the website www.vortexhealing.org
Copyright © 2004 - 2024 - VortexHealing Nederland & België. Design: Van de Sand Design - Privacyverklaring
Ga naar de inhoud